Noutăţi

 

1 2 3 ... 619 620 »

La solicitările participanţilor la şedinţa din 10 decembrie curent, cu privire la reabilitarea SCI Coşniţa, pe data de 17 decembrie a fost organizată o şedinţă lărgită a persoanelor cointeresate cu factorii implicaţi nemijlocit în implementarea proiectului dat, adică: Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) Coşniţa; primarii din Coşniţa şi Pîrîta; Comisiile raională şi locală Coşniţa pentru recepţionarea petiţiilor; agenţi economici; compania “Hidroconstrucţia”... Detalii... »

Просмотров: 3 | Добавил: Directia_Agricultura | Дата: Astăzi | Комментарии (0)

În conformitate cu dispoziția președintelui raionului Nr. 187-n din 05.12.14, pe data de 15 decembrie 2014, în sala mică de ședințe a ÎM COCT “Prietenia”,  a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Dubăsari. La ordinea de zi a ședinței au fost mai multe chestiuni și anume:

  1. ... Detalii... »
Просмотров: 23 | Добавил: Serviciul_informare_trans | Дата: Astăzi | Комментарии (0)

Marți, 16 decembrie  2014 conform planului de activitate a Serviciului de Asistență Psihopedagogică a fost organizat seminarul instructiv-metodologic  cu cadrele didactice de sprijin din instituțiile preuniversitare din raion la tema ,, Sugestii în elaborarea  Planului Educațional Individualizat. Adaptările curriculare,, în incinta sediului SAP s.Coșnița.

Agenda seminarului a fost vastă incluzînd următoar... Detalii... »

Просмотров: 15 | Добавил: Directia_Invatamint | Дата: Astăzi | Комментарии (0)

Orice om este special în ceva. Acel ceva este talentul, care se face cunoscut datorită profunzimii şi pasiunii cu care cercetezi un anumit domeniu. Talentul este un har de a face şi de a dărui unele lucruri publicului pentru apreciere. A fi talentat înseamnă a fi înzestrat cu ceva într-o măsură mai mare decît ceilalţi, să ai o aptitudine de a face ceva mult mai bine şi mai desăvîrşit decît alţii.

... Detalii... »

Просмотров: 128 | Добавил: Serviciul_informare_trans | Дата: Ieri | Комментарии (1)

În luna septembrie 2014, profesorii din gimnaziul Roghi, Casianov Galina şi Casianov Nelea, au fost instruiţi la asociaţia „Verbina” or.Chişinău, în cadrul  proiectului „Şcoala pentru comunitate”, care a fost realizată cu acordul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova. În urma instruirii , au fost cîştigate 6 proiecte, dintre care şi proiectul  înaintat de profesorii din gimnaziul Roghi „Pr... Detalii... »

Просмотров: 125 | Добавил: SectiaASP | Дата: 16.12.2014 | Комментарии (0)

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 821 din 24.12.1991 „Privind protecţia socială a invalizilor”,  (art. 41 modificat prin Legea Republicii Moldova nr. 934 -XIV din 14.04.2000), invalizilor de gradul I şi II, copiilor invalizi şi persoanelor care însoţesc un invalid de gradul I sau un copil invalid li se acordă, la locul de reşedinţă,  compensaţii pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor). Compensaţia dată se achită trimestrial în sumă de 54 lei invalizilor de gr. II şi 108 lei invalizilor de gr. I şi copiil... Detalii... »

Просмотров: 27 | Добавил: das | Дата: 16.12.2014 | Комментарии (0)

La invitația Centrului de resurse pentru tineri ”UNIT” din or. Criuleni, pe data de 13 decembrie curent, Serviciul promovarea politicilor pentru tineret a participat la o masă rotundă transfrontalier... Detalii... »

Просмотров: 82 | Добавил: C_M_C_T | Дата: 15.12.2014 | Комментарии (0)

În conformitate cu prevederile articolului 111 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă, ziua de 25 decembrie (introdusă prin LP nr. 310 din 20.12.2013) este zi de sărbătoare nelucrătoare,... Detalii... »

Просмотров: 93 | Добавил: DJRU | Дата: 15.12.2014 | Комментарии (1)

 Funcție  Publică Vacantă

Primăria  s. Oxentea,  r. Dubăsari ,  anunță  pentru   data de   05 ianuarie 2015 ,  în incinta sa ,  desfășurarea concursului  de suplinire a funcției  publice vacante  de secretar al consiliului sătesc .

    Condițiile de participare la concurs vor fi plasate  pe panoul informaționa... Detalii... »

Просмотров: 33 | Добавил: Serviciul_informare_trans | Дата: 15.12.2014 | Комментарии (0)

La data de 11 decembrie, anul curent, conform planului de activitate, președintele raionului Dubăsari dl. Grigore Policinschi, a avut o întîlnire cu profesorii și elevii cl. XI-XII din liceul teoretic ”Ion Creangă” Coșnița. Dl președinte a fost însoțit de dna Violeta Tolstenco, sp.pr. Direcția învățămînt, tineret și sport, reprezentanții Serviciului promovarea politicilor pentru tineret și Direcției cultură și turism. 
Domnul ... Detalii... »

Просмотров: 138 | Добавил: C_M_C_T | Дата: 12.12.2014 | Комментарии (0)