Raionul Dubasari - Preşedintele raionului


Preşedintele raionului

 POLICINSCHI GRIGORE VLADIMIR, Preşedintele raionului Dubăsari


 Născut la 25 ianuarie 1966 în satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, în familie de ţărani.
 Tatăl – Policinschi Vladimir, mama – Policinschi Axenia. În familie au crescut 5 copii.

Formarea profesională:

1973 - 1983  Şcoala medie din s. Doroţcaia, r. Dubăsari.
1980 - 1983  Secretarul organizaţiei de tineret al comsomoliştilor din şcoală.
1983 - 1990  Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău, Facultatea mecanică, Spec. Inginer-mecanic.
1988 - 1990  Secretar al organizaţiei de tineret comsomolist al facultăţii de mecanică, Institutul Politehnic „S. Lazo” din or. Chişinău.
1984 – 1986  Serviciul Militar în rîndurile Armatei Sovietice. Ofiţer, supus militar.
1995 – 1998  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

 Experienţă profesională:

1990 - 1995               Angajat în kolhozul „Kirov” s. Doroţcaia
Martie – iulie 1992  Participant în conflictul armat de pe Nistru
1995 – 1999              Primar al s. Doroţcaia
1999 - 2003               Primar al s. Doroţcaia
2003 – 2007              Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 – 2011              Preşedinte al raionului Dubăsari
2007 – 2010              Preşedinte al delegaţiei Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale şi Regionale pe lîngă Consiliul Europei
2010 – prezent          Membru al delegaţiei Republicii Moldova la CPLRCE
2011 – prezent          Preşedinte al raionului Dubăsari

Decoraţii :
 • Insigna MAI „Vulturul de Aur”
 • Medalia MAI „Pentru merite”
 • Crucea „Pentru Merit” clasa II
 • Ordinul bisericesc „Paisie Velickovschi”, de gradul II
 • Ordinul „Gloria Muncii”
 •  „Ordinul de Onoare”
 • Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt”, de gradul II
 • Conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al raionului Dubăsari

Contribuţii  la  dezvoltarea  social–economică a raionului Dubăsari:

1.Construcţia gazoductelor şi gazificarea în localităţi pentru satele: Doroţcaia – 1999-2003, Pîrîta – 2003-2004, Pohrebea – 2004-2005, Coşniţa (parţial) 2007, Holercani – 2005-2006, Marcăuţi – 2006-2007, Molovata – 2004-2006, Oxentea – 2004-2007.
2. Reabilitarea capitală şi organizarea condiţiilor optime de activitate a instituţiilor medicale, instituţiile preşcolare, instituţiile de învăţămînt preuniversitar şi artistic, instituţiile de cultură, instituţiile raionale de deservire a populaţiei.
3. Reparaţii şi construcţii capitale la monumentele de cult – bisericile ortodoxe: Doroţcaia, Coşniţa, Pîrîta, Corjova, Cocieri, Molovata-Nouă, Oxentea, Molovata, Ustia.
4.Organizarea de noi întreprinderi şi servicii raionale: ÎS „Drumuri-Dubăsari”, „Biroul de documentare şi evidenţă a populaţiei” s. Coşniţa, „Oficiul Stare Civilă” s. Coşniţa, „Centrul de Poştă” Dubăsari,  SA „Red-Nord” filiala Rezina, filiala „Banca de Economii”, „Oficiul cadastral teritorial”, „Biroul de examinare şi evidenţă a transportului ”, „Centrul de odihnă pentru copii şi tineret - Prietenia”.
5.Construcţia de drumuri locale şi republicane: Doroţcaia, Coşniţa, Pîrîta, Holercani, Ustia-Oxentea-Molovata.
6.
Consolidarea terenurilor agricole şi organizarea staţiunilor tehnologice de maşini şi tractoare: s. Doroţcaia, Pîrîta, Cocieri, Holercani, Oxentea.
7.
Consolidarea societăţii civile prin organizarea de ONG – „Asociaţia raională a veteranilor războiului din 1992”, „Asociaţia veteranilor de muncă şi război din raionul Dubăsari”, „Asociaţia veteranilor din Afganistan”, Asociaţii de tineret din raion şi localităţi, Consiliul Consultativ al Tinerilor de pe lîngă Preşedintele raionului.
8.
Menţinerea ordinei publice şi cadrului legal al Republicii Moldova în localităţile din stînga Nistrului.
9.
Organizarea lucrărilor de prevenire a inundaţiilor din anul 2008.
10.
Contribuirea la reunificarea Moldovei prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă al locuitorilor din întreg raionul Dubăsari.

Conform Legii Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală preşedintele raionului:
 1. Exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.  
 2. Reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.
 3. Este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
 4. Cade sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
Atribuţiile de bază:
 - Administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
 - Planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, intreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 - Construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 - Organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 - Stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 - Susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
 - Elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;
 - Administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter educaţional, cultural şi sportiv de interes raional;
 - Administrarea intreprinderilor municipale de interes raional;
 - Administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 - Dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.